اخبار
بزرگترین بنای تاریخی طابران توس در انتظار بودجه عمرانی

بزرگترین بنای تاریخی طابران توس در انتظار بودجه عمرانی

  • 03 اسفند 1395
  • 275
  • 0
مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت: بنای مشهور به هارونیه متعلق به اوایل قرن هشتم هجری و بزرگترین بنای تاریخی طابران توس است که هم اکنون بارایزنی های به عمل آمده در انتظار تحقق بودجه عمرانی برای مرمت است.