ارگ حکومتی توس

  

                                                               

ارگ مرکزی (کهن دژ)

در مرتفع ترین قسمت توس ودر قسمت شمال غربی شهر ارکی قرار دارد که مرکز حکومتی و دیوانی شهر قدیم توس بوده است  این ارک بوسیله سه حصار و یک خندق حفاظت، حمایت و از دیگر قسمتهای شهر جدا می شده و این مورد نشان از اهمیت ویژه آن برای شهر بوده سه حصار شهر شامل

1-حصار اول : دور تا دور خندق از بیرون یک دیوار چینه ای مستحکم  وجود داشته که به کلی از بین رفته و از آن فقط یک خط کم رنگ با برجستگی کم ارتفاع باقی مانده .

2-حصار دوم(حصار داخلی ): از جنس خشت های استاندارد آن زمان یعنی23 در 23 و قطر 5 سانتیمتر ساخته شده است .این حصار دارای دو دروازه در غرب و جنوب غرب و 8 برج در زوایا و طرفین دروازه ها بوده که از چینه و خشت بوده است

3- حصار سوم ( حصار هسته اصلی قلعه ): از جنس خشت و دارای دو در ورودی در غرب و شمال و چهار برج در گوشه ها و دو برج در طرفین ورودی ها بوده است

در فضای بین دو حصار دوم و سوم  بقایای معماری در هم فرو ریخته ای وجود دارد که بعلت خرابی بیش از حد نیاز به کاوشها و بررسی های بیشتری دارد ولی هنوز بطور دقیق وضعیت آنها مشخص نیست  .